Kauneuskeskus Helmi

Tiedustelut kannattaa tehdä puhelimitse tai lomakkeella.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

TE

TIETOSUOJASELOSTE, ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

Tietosuojalaki (HE 9/2018)

Rekisterinpitäjä

Kauneussalonki Kristina / kauneussalonki.fi

Ruovedentie 13, 34600 Ruovesi, Suomi                                                                                                                     puh. 044 3053924                                                                                                                                           sähköposti: kristina@hursti.fi

Y-tunnus 2597690-7

Vastaava henkilö: Kristina Hursti

Rekisteröidyt
Kauneussalonki Kristina/ Helmi pitää asiakas- ja markkinointirekisteriä yksityis- ja yritysasiakkaistaan.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri on tarkoitettu Kauneussalonki Kristina/Helmi asiakassuhteiden hoitoon. Tietoja käsitellään sekä rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella että erillisen suostumuksen perusteella.

Tietoja käytetään sopimusasiakkaaksi rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen avaamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen ja markkinointiin sekä asiakasetujen tarjoamiseksi. Tietoja voidaan tallentaa, järjestää, jäsentää, muokata, muuttaa, hakea, käyttää kyselyihin, yhteen sovittaa ja yhdistää.

Rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä (posti, sähköposti, tekstiviesti). Asiakas voi pyytää poistaa kaikki tietonsa, kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin sekä tarkistaa tai korjata itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Kauneussalonki Kristina/ Helmi. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Kauneussalonki Kristina/ Helmi, Ruovedentie 13, 34600 Ruovesi

Suostumus

Tiedot rekisteröityvät, kun henkilö

 • varaa itse ajan sähköisellä ajanvarauksella
 • soittaa salonkiin ja varaus tehdään ajanvarauskalenteriin
 • ottaa yhteyttä mahdollisen asiakassuhteen avaamiseksi
 • antaa muuten suostumuksensa

Rekisterin sisältämät perustiedot

Käyttäjän etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, markkinointiluvat, käyttäjätunnus, salasana ja asiakasnumero.

 • Yrityksen yhteystiedot (virallinen nimi, Y-tunnus/ALV-tunniste, toimitus- ja laskutusosoite, puhelinnumero, sähköposti).
 • Rekisteröitynyt asiakas voi päivittää omia tietojaan  sähköpostijärjestelmien tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.
 • Asiakkuuden ja ammattilaisuuden perusteella syntyvät tiedot
 • Tilaustiedot ja -historia, ostokäyttäytyminen, tekniset tiedot (sisältävät käyttäjän IP-osoitteen ja tietoja käyttäjän selaimesta).
 • Asiakkaasta voidaan tallentaa myös terveystietoja, sikäli kun ne ovat oleellisia ihonhoitoon ja asiakastilaisuuksien tarjoilujen järjestämisen kannalta (allergiat, hoitojen kontraindikaatiot).

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamat ja palvelun käytön aikana tallentuvat tiedot. Lisäksi mahdollisen kanta-asiakkuuden tunnistamisen yhteydessä asiakasrekisteriin tuotavat tiedot, joiden tuonnin asiakas erikseen hyväksyy. 

 Tietojen säilytys ja tietosuoja

 • Henkilö- ja yritystiedot hävitetään, kun niiden säilyttämisen oikeudellinen peruste lakkaa tai niin kauan, kun niitä tarvitaan takuu- ja reklamaatioasioiden hoitamiseen.
 • Yritysasiakkaiden tietoja säilytetään viisi (5) vuotta viimeisen tilauksen jälkeen.
 • Tietoihin pääsevät vain valtuutetut Kauneussalonki Kristina työntekijät.

Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on asianmukaisesti suojattu. Rekisterin tietoja voi sijaita kolmessa paikassa:

 • Kengurumimmien omalla palvelimella, joka on suojattu palomuurein ja virustorjuntaohjelmalla
 • Sähköpostimarkkinointiin ja ajanvaraukseen käytettävän järjestelmän palvelimella tai pilvessä

Henkilötietoja käsittelevät vain Kauneussalonki Kristina valtuuttamat henkilöt. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Säännönmukainen tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan Kauneussalonki Kristina ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Yritys voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: 

 • Kuljetuspalvelut
 • Uutiskirjeohjelma 
 • kappaostosten rahoituskumppani
 • IT-tuki
 • Tilitoimisto
 • Tilintarkastaja

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Yhteystiedot

Palvelemme osoitteessa
Ruovedentie 13, 34600 Ruovesi

Kauneussalonki Kristina
Puh. 044 305 3924
kristina@hursti.fi

Parturi-kampaamo Leena
Puh. 050 433 1199

Hieronta ja LaserPiste Virva
Puh. 040 504 1614

Kauneus- ja jalkahoitola Saila
Puh. 044 975 3630 
saila.liuttu@gmail.com